A TIÉD LEHET A VILÁG ALAPÍTVÁNY missziója

A TIÉD LEHET A VILÁG ALAPÍTVÁNY missziója:

Alapvető célunk, hogy a gyermekek és a fiatal felnőttek nevelését, oktatását, készség- és képességfejlesztését hatékonyan támogassuk. Mindezt úgy, hogy az alapítvány működése során a formális, valamint az informális oktatás eszközeit is igénybe vesszük, bevonásra és részvételre is építő tréningmódszereket használunk fel. Az ismeretterjesztő tevékenységekre is nagy figyelmet fordítunk: saját kezdeményezésű programokat szervezünk a fiataloknak.
Elsődleges célcsoportunk tehát a gyermekek és a fiatal felnőttek – természetesen nemre, faji és vallási hovatartozásra, valamint iskolai végzettségre való tekintet nélkül. Tevékenységünk legfőképp abban nyilvánulhat meg a legeredményesebben, hogy ha a fiatalok számára lehetőséget biztosítunk a tanulásra, továbbképzésre, önismereti készségek fejlesztésére, a szabadidő tartalmas eltöltésére, egészségmegőrző és környezettudatos tevékenységek végzésére a nem ártás általános elve és a holisztikus életszemlélet alapján.